Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП

Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г. за нуждите на „ЦПЗ – Смолян“ ЕООД

Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-102 от 25.02.2021 г. за нуждите на „ЦПЗ – Смолян“ ЕООД

Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-110 от 01.03.2021 г. за нуждите на „ЦПЗ – Смолян“ ЕООД

Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-151 от 19.03.2021 г. за нуждите на „ЦПЗ – Смолян“ ЕООД

Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-163 от 29.03.2021 г. за нуждите на „ЦПЗ – Смолян“ ЕООД

Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-158 от 26.03.2021 г. за нуждите на „ЦПЗ – Смолян“ ЕООД

Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-55 от 28.01.2021 г. за нуждите на „ЦПЗ – Смолян“ ЕООД